यस मन्त्रालयकोआयोजनामा सुरक्षा निकायहरुको समन्वय र सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापन सचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तरगत जलउद्धार संयुक्त अभ्यासको प्रदर्शनी, नारायणी नदि किनार, चितवन