आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई गाडी हस्तान्तरण ।