सूचना तथा समाचार

शिर्षक दस्तावेज मिति
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०
विद्युतीय खरिद प्रणाली(e-GP) को बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।२०.pdf
04/02/2020 - 17:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्‍वानको सूचना २०७६।१२।०९
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।१२।०९.pdf
03/22/2020 - 15:58
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०
मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना २०७६।११।२०.pdf
03/03/2020 - 12:32
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076
Invitation for Bids for the Office Building Construction Works 13th Falgun, 2076.pdf
02/25/2020 - 12:38
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सम्बन्धी-सूचना.pdf
01/27/2020 - 11:26
२०७६ माघ १० गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
सार्वजनिक-विदा.pdf
01/14/2020 - 11:20
कार्यालय मसलन्द मालसामान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सार्वजनिक सुचना
सूचना-२०७६।०७।०६.pdf
10/24/2019 - 11:17
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
द्वन्द्व-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता-सूचना-2076.01.09.pdf
04/23/2019 - 11:09
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सबन्धी सूचना
द्वन्द-प्रभावित-परिवारलाई-सहायता.pdf
04/01/2019 - 11:02
खर्च फाँटबारी (पौष २०७५)
खर्च-फाटबारीपौष-2075.pdf
01/21/2019 - 10:59
खर्च फाँटवारी (मंसिर २०७५)
खर्च-फाटबारी-मसिर.pdf
12/21/2018 - 10:49
कानूनी सहजकर्ता आवेदन फारम
कानूनी-सहजकर्ता-दरखास्त-फारम.pdf
09/30/2018 - 10:46
कानूनी सहजकर्ता छनौटका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई रकम उपलब्ध।
जिसस-चिठी-1 २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:41
गाउँपालिकामा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
सहजकर्ता-सूचना २०७५।०६।०५.pdf
09/21/2018 - 10:37
सवारी साधन आपूर्ती गर्ने आशयपत्र सम्बन्धमा
आशयपत्र २०७५।२।१४.pdf
05/29/2018 - 10:32
शिलबन्दी दरभाउ पत्र २०७६।१२।३०
शिलबन्दी-दरभाउ-पत्र-२०७४-१२-३०.pdf
04/13/2018 - 10:28