अन्य

शिर्षक दस्तावेज मिति
डिजिटल बागमती संवाद कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको मन्तव्य
डिजिटल बागमती संवाद कार्यक्रमका अध्यक्ष.pdf
05/04/2023 - 14:25
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्याविधि, २०७८
कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी कार्याविधि, २०७८_0.pdf
01/18/2022 - 10:31
कार्ययोजना २०७८।०७९
कार्ययोजना २०७८।०७९.pdf
12/03/2021 - 11:40
विषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
विषयगत पत्रकारिता लेखन तथा प्रसारण वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
11/23/2021 - 15:32
स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९
स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९_0.pdf
08/17/2021 - 15:10
बागमती प्रदेश स्तरीय मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७८
बाग्मती प्रदेश स्तरीय मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७८.pdf
08/17/2021 - 14:20
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७६ तथा रणनीतिक कार्ययोजना, २०७६-२०८७
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७६ तथा रणनीतिक कार्ययोजना २०७६-२०८७.pdf
05/17/2021 - 15:29
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
03/25/2021 - 14:14
द्वन्द्व प्रभावित परिवारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
द्वन्द्व प्रभावित परिपारलाई सहायता गर्ने कार्यविधि, २०७६.pdf
05/29/2020 - 13:44
शान्ति पार्क निर्माण साझेदारी कार्यविधि, २०७६
शान्ति पार्क निर्माण साझेदारी कार्यविधि, २०७६.pdf
01/18/2020 - 16:29