राजपत्र

शिर्षक मन्त्रालय वर्ष प्रकार अरि/संख्या
प्रदेश भित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण/समायोजन सम्बन्धी सूचना
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय
२०८०
राजपत्र सूचना
संख्या
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन एवं कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०८०
राजपत्र सूचना
अरि 3
बाह्रौँ अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०८०
राजपत्र सूचना
संख्या
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०८०
नियमावली
संख्या
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी ऐन, २०८०
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०८०
ऐन
अरि
प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली, २०७९
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०८०
नियमावली
संख्या
अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०८०
राजपत्र सूचना
अरि
मन्त्रीको सरकारी आवास मर्मत, सम्भार तथा सजावट सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०८०
मापदण्ड
संख्या
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
अन्य
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
नियमावली
संख्या २६
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (छैठौँ संशोधन) आदेश, २०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
गठन आदेश
अरि २७
सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या २५
प्रदेश गोदामघर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या २४
संवत् २०८० सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि २६
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को भूलसुधार सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या २३
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि २५
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि २४
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि २३
सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या २२
जनयुद्ध दिवस २०७९ फागुन ०१ गते सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या २१
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या २०
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (पाँचौ संशोधन) आदेश, २०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
गठन आदेश
संख्या १९
स्वास्थ्य सेवा अधिकृत पदमा नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या १८
मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि २२
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन एवं कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि २१
मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि १९(ग)
माननीय मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि १९(ख)
मुख्य न्यायाधिवक्ताको राजीनामा सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि १९(क)
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली अनुसूची हेरफेर
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि २०
माननीय मुख्यमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि १९
अधिवेशन आव्हानको सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या १७
पिछडिएको क्षेत्र तोकिएको सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या १६
किसान परिचय पत्र वितरण कार्यविधि, २०७९
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या १५
प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या १४
प्रदेश कृषि विकास अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
अध्यादेश
अरि १८
प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
अध्यादेश
अरि १७
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या १३
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
अध्यादेश
अरि १६
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या १२
आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७९
मापदण्ड
अरि १५
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
अध्यादेश
अरि १४
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
अध्यादेश
अरि १३
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण निर्देशिका, २०७९
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७९
निर्देशिका
संख्या ११
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि १२
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि ११
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि १०
दशौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि ८(क)
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन-२०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि
प्रदेश भित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण/समायोजन सम्बन्धी सूचना
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या १०
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ को भूलसुधार सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि
प्रदेशस्तरका सञ्चार माध्यमबाट गरिने विज्ञापनको अनुगमन तथा नियमन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
अन्य
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७९
नियमावली
संख्या
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम (परीक्षण, निदान, परामर्श र उपचार) व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
अरि
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
मापदण्ड
अरि
दशौँ अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि
प्रदेश सभा सचिवालयको छाप तथा लेटर प्याडमा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धमा ।
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या
सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरा वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या
प्रदेश सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७९
कार्यविधि
संख्या
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७९
राजपत्र सूचना
अरि
प्रदेश पर्यटन ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९
ऐन
अरि
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७९
राजपत्र सूचना
संख्या
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
अध्यादेश
अरि ३१
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
अध्यादेश
अरि ३०
प्रदेशभित्रका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण/समायोजन सम्बन्धी सूचना
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या ४०
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
अध्यादेश
अरि २८
प्रदेश युवा परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
अध्यादेश
अरि २७
प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
मापदण्ड
संख्या ३९
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल (छनौट तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८
२०७८
कार्यविधि
संख्या ३८
प्रदेश सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७८
मापदण्ड
अरि २३(क)
प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
ऐन
अरि २६
संवत् २०७९ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २५
नवौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २४
शीत भण्डार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८
२०७८
कार्यविधि
संख्या ३७
प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या ३६
गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधार/विस्तार अनुदान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या ३५
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
२०७८
कार्यविधि
संख्या ३४
प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड विनियमावली, २०७८
२०७८
अन्य
संख्या ३३
प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या ३२
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २३
प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
अध्यादेश
अरि २९
प्रदेश खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
२०७८
नियमावली
संख्या ३१
पशुपति चौलागाई स्मृति अस्पताल, चरिकोट, दोलखा नामाकरण सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या ३०
प्रदेश किताबखाना (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
गठन आदेश
संख्या २९
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या २८
प्रदेशका विपन्न नागरिक एवं आकस्मिक उपचारका लागि रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या २७
शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७८
निर्देशिका
संख्या २६
प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७८
मापदण्ड
संख्या २५
बागमती प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयको लेटर प्याड र छाप सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २२
मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २०(ख)
प्रदेश विकास कार्यक्रम (विशेष) कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या २४
कोभिड १९ व्यवस्थापन प्रदेश निर्देशक समितिको गठन सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या २३
मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा पुनर्गठन एवं कार्य विभाजन सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २० (क)
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम (स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
स्वास्थ्य मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या २२
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या २१
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
नियमावली
अरि २१
बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी सेवाको भाडा समायोजन तथा निर्धारण सम्बन्धी सूचना
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या २०
प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोसाक सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या १९
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या १८
बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि २०
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या १७
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम (शिक्षा तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या १६
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १९
प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८
२०७८
कार्यविधि
संख्या १५
बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १८
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या १४
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
२०७८
कार्यविधि
संख्या १३
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १७
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १६
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
अरि १५
भाडादर निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी सूचना
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या १२
नवौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १४
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १३
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १२
आठौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि ११
प्रदेश भाडा निर्धारण/समायोजन तथा विद्युतीय माध्यमबाट भाडा भुक्तानी नियमावली, २०७८
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७८
नियमावली
संख्या ११
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि १०
गाईजात्राको उपलक्ष्यमा २०७८ भदौ ०७ गते सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या १०
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
गठन आदेश
संख्या
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या
प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
ऐन
अरि
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
ऐन
अरि
विनियोजन ऐन, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
ऐन
अरि
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
नियमावली
अरि
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७८
नियमावली
अरि
सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८
मापदण्ड
संख्या
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
नियमावली
संख्या
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७८
राजपत्र सूचना
संख्या
वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७८
कार्यविधि
संख्या
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना २०७८।०१।१५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७७
२०७७
अन्य
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७८
नियमावली
संख्या
विद्युतीय माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह तथा राजस्व भुक्तानी नियमावली, २०७८
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७८
नियमावली
संख्या
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्‍चालन र व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७८
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७८
गठन आदेश
संख्या
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७८
राजपत्र सूचना
अरि
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या ३२
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या ३१
प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या ३०
वनपैदावारमा आधारित उद्योग र राष्ट्रिय वन बिचको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७७
मापदण्ड
संख्या २९
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ बमोजिम छुट सम्बन्धी सूचना
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या २८
वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली अनुदान परिचालन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या २७
भूलसुधार सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या २६
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या २५
प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
नियमावली
अरि १५
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भुल सूधार सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या २४
मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकीएको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि १६
प्रदेश सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
नियमावली
संख्या २३
विनियोजन ऐन, २०७७ को दफा ११ बमोजिमको आदेश, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
गठन आदेश
अरि १५
क्यान्सर रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या २२
प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या २१
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या २०
प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७७
गठन आदेश
संख्या १९
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या १८
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ॠण लगानी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या १७
व्यवस्थापन परीक्षण कार्यविधि, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या १६
प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
नियमावली
संख्या १५
उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी कार्यविधि, २०७७
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
संख्या १४
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या १३
प्रदेश सुशासन केन्द्र (स्थापना तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
गठन आदेश
संख्या १२
भूल सुधार सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या ९(क)
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
निर्देशिका
संख्या ११
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना/विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या १०
प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १४
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
गठन आदेश
संख्या
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) विनियमावली, २०७७
२०७७
अन्य
संख्या
प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १३
प्रदेश युवा परिषद् नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
संख्या
केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १२
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री विकास निर्देशिका, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
निर्देशिका
अरि ५(क)
अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि ११
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि १०
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पदाधिकारी व्यवस्थापन तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०७७
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७
नियमावली
अरि ५(ख)
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड विनियमावली, २०७६
२०७६
अन्य
अरि २७(ग)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि २७(क२)
प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६
२०७६
नियमावली
अरि ३६(ख)
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७७।०४।०८
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि ५(क)
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
विनियोजन ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७६
२०७६
अन्य
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७५
२०७५
अन्य
बागमती प्रदेश राजपत्र सूची २०७४
२०७४
अन्य
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७
२०७७
ऐन
अरि
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २९
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७५
कार्यविधि
अरि २६(क)
भूल सुधारको सूचना २०७७।०२।१४
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७
राजपत्र सूचना
संख्या
मागमा आधारित प्रदेश विकास आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
कार्यविधि
अरि २७(क)
प्रदेश विपद् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
२०७५
कार्यविधि
अरि २६(क)
प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि १४(ग)
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७७
राजपत्र सूचना
अरि
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि ३०(क)
सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २१
प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ४१(क)
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संसोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ३८
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७
अध्यादेश
अरि
वातावरण संरक्षण अध्यादेश, २०७७
२०७७
अध्यादेश
अरि
एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७७
कार्यविधि
अरि
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि ३४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७६।०४।१४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि १४(क)
प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
२०७६
नियमावली
अरि ४०(क)
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ४२
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
कार्यविधि
अरि ४१
प्रदेश सभाको चालू पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।०६
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ४०
निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।१९
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिव पदमा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना २०७६।११।२१
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३९
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ३६(क)
प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ३१
प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।०७।२९
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि २७(ख)
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।०५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३५
मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन सम्बन्धी सूचना २०७६।११।०५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३७
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन)(पहिलो संशोधन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि २१(क)
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य संचालन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि २५
कार्यालयको नाम, लेटर प्याड र कार्यालयको छाप सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३६
प्रदेश लोक सेवा आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
अध्यादेश
अरि २८
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि ६(क)
प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश, २०७५
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७५
गठन आदेश
अरि २३
प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २८
भुलसुधार सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२२
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
सोनाम ल्होसार पर्वाको उपलक्ष्यमा २०७६ माघ १० गते सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३३
प्रदेशको नाम नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।२७
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ३२
अनुसन्धान तथा तहकिकात २०७६।०९।२३
पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूचि हेरफेर
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि २७(क)
पाँचौ अधिवेशन आव्हानको सूचना २०७६।०९।१६
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
संख्या
मन्त्रीपरिषद् विस्तार सूचना २०७४।११।१६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७४
राजपत्र सूचना
अरि १(ख)
मन्त्रीपरिषद् गठन सूचना २०७४।१०।२९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७४
राजपत्र सूचना
अरि
मा.डोरमणि पौडेल सूचना २०७५।०८।०९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २३(ख)
मन्त्रीपरिषद् विस्तार सूचना २०७५।०७।१६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २१(क)
दावा दोर्जे लामा सूचना २०७५।०८।०६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २३(क)
प्रदेश सभा सचिव नियुक्ति सूचना २०७५।०७।१९
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २२(क)
मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सूचना २०७६।०४।०८
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि १४
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन २०७६-०५-२५ १२:०० अन्त्य (प्रदेश सभा सचिवालय)
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि १८
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ (मनोनयन) सामाजिक विकास मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
राजपत्र सूचना
अरि ७(क)
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (चौँथो) २०७५।१२।१३
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २७
जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराईने बजेट तथा अनुदान रकम खर्च सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २४
प्रदेश निजामती कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
कार्यविधि
अरि २०
प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
निर्देशिका
अरि १३
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि ३०
प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
प्रदेश सभा सचिवालय
२०७४
नियमावली
अरि
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७६
सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७६
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि २७(ख)
प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि २२
प्रदेश सार्वजनिक खरिद(पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
नियमावली
अरि १९
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६
नियमावली
अरि १३(क)
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६
नियमावली
अरि
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २७
सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २६
प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २५
प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि २३
प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १८(क)
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १८(अ)
प्रदेश सवारी तथा यातायात (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १७
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १६
प्रदेश जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १४(क)
प्रदेश आर्थिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १२
विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि ११
कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि १०
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ (आ.व. २०७६/०७७)
२०७६
ऐन
अरि
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश बीउ बिजन ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६
२०७६
ऐन
अरि
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २६
प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(ङ)
प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(ग)
प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(घ)
प्रदेश संस्था दर्ता ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(क)
प्रदेश कार्य सञ्चालन कोष ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २४(ख)
जिल्ला समन्वय समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
नियमावली
अरि २१
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ र २ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २४
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (तेश्रो) २०७५।०९।२९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि २५
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि २२
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि १८
३ नं. प्रदेश सरकार राजपत्रको नमुना ढाँचा
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
संख्या
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (अनुसूची हेरफेर दोस्रो)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
संख्या
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ (अनुसूची हेरफेर पहिलो)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
राजपत्र सूचना
संख्या
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (दोस्रो) २०७५।०९।०२
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
संख्या
मुख्यन्याधिवक्ताको काम,कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १५
प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १६
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि २०
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि १७
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (पहिलो) २०७५।०४।१४
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५
राजपत्र सूचना
अरि १२
प्रदेश प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७५
२०७५
ऐन
अरि १३
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि १०
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७५/०७६)
२०७५
ऐन
अरि ११
कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५/मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारीश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी आदेश, २०७५
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५
गठन आदेश
अरि
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ (आ.व. २०७४/०७५)
२०७५
ऐन
अरि
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४/प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन, २०७४
२०७४
ऐन
अरि
प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ३ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७४
नियमावली
अरि