राजपत्र सूचना

शिर्षक मन्त्रालय दस्तावेज वर्ष
भाडादर निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी सूचना
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
भाडादर निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७८
नवौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
नवौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७८
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
प्रदेश प्रमुख कार्यालयको सूचना.pdf
२०७८
प्रदेश सरकार, बागमती प्रदेश (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सरकार, (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७८
आठौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
आठौं अधिवेशन अन्त्य.pdf
२०७८
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सूचना.pdf
२०७८
गाईजात्राको उपलक्ष्यमा २०७८ भदौ ०७ गते सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गाईजात्राको उपलक्ष्यमा २०७८ भदौ ०७ गते सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७८
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७८
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
आठौँ अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७८
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना २०७८।०१।१५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना २०७८।०१।१५.pdf
२०७८
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
सातौं अधिवेशन अन्त्य.pdf
२०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ बमोजिम छुट सम्बन्धी सूचना
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १२ बमोजिम छुट सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७७
भूलसुधार सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
भूलसुधारको सूचना २०७७।१०।१२.pdf
२०७७
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७७
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भुल सूधार सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भुल सूधार सूचना.pdf
२०७७
मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकीएको सूचना
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकीएको सूचना.pdf
२०७७
भूल सुधार सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
भूल सुधार सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७७
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना/विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
उ., प., व. तथा वा. म.को नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना विलम्ब शुल्क छुट दिने सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर.pdf
२०७६
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७७।०४।०८
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७७।०४।०८.pdf
२०७७
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७७
भूल सुधारको सूचना २०७७।०२।१४
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
भूल सुधारको सूचना २०७७।०२।१४.pdf
२०७७
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना_0.pdf
२०७७
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना २०७६।०४।१४
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर.pdf
२०७६
प्रदेश सभाको चालू पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।०६
प्रदेश सभा सचिवालय
प्रदेश सभाको चालू पाँचौ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।०६.pdf
२०७६
निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।१९
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।१२।१९.pdf
२०७६
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिव पदमा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना २०७६।११।२१
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा सचिव पदमा नियुक्ती सम्बन्धी सूचना २०७६।११।२१.pdf
२०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।०७।२९
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।०७।२९.pdf
२०७६
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।०५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्त सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।०५.pdf
२०७६
मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन सम्बन्धी सूचना २०७६।११।०५
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन सम्बन्धी सूचना २०७६।११।०५.pdf
२०७६
कार्यालयको नाम, लेटर प्याड र कार्यालयको छाप सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कार्यालयको नाम, लेटर प्याड र कार्यालयको छाप सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२८.pdf
२०७६
भुलसुधार सम्बन्धी सूचना २०७६।१०।२२
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
भुलसुधार २०७६.१०.२२ संख्या ३.pdf
२०७६
सोनाम ल्होसार पर्वाको उपलक्ष्यमा २०७६ माघ १० गते सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सोनाम ल्होसार सार्वजनिक विदा २०७६.०९.२७ .pdf
२०७६
प्रदेशको नाम नामाकरण गर्ने र राजधानी तोक्ने सम्बन्धी सूचना २०७६।०९।२७
प्रदेश सभा सचिवालय
राजधानी र नाम तोक्ने.pdf
२०७६
अनुसन्धान तथा तहकिकात २०७६।०९।२३
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
अनुसन्धान तहकिकात २०७६.०९.२३.pdf
२०७६
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसूचि हेरफेर
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधा अनुसूचि हेरफेर.pdf
२०७६
पाँचौ अधिवेशन आव्हानको सूचना २०७६।०९।१६
प्रदेश सभा सचिवालय
पाँचौ अधिवेशन आह्वान २०७६.०९.१६ .pdf
२०७६
मन्त्रीपरिषद् विस्तार सूचना २०७४।११।१६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मन्त्रीपरिषद् विस्तार २०७४।११।१६ सूचना.pdf
२०७४
मन्त्रीपरिषद् गठन सूचना २०७४।१०।२९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मन्त्रीपरिषद् गठन २०७४।१०।२९ सूचना.pdf
२०७४
मा.डोरमणि पौडेल सूचना २०७५।०८।०९
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मा.डोरमणि पौडेल सूचना.pdf
२०७५
मन्त्रीपरिषद् विस्तार सूचना २०७५।०७।१६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
मन्त्रीपरिषद् विस्तार २०७५।०७।१६ सूचना.pdf
२०७५
दावा दोर्जे लामा सूचना २०७५।०८।०६
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
दावा दोर्जे लामा सूचना.pdf
२०७५
प्रदेश सभा सचिव नियुक्ति सूचना २०७५।०७।१९
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
प्रदेश सभा सचिव नियुक्ति सूचना.pdf
२०७५
मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सूचना २०७६।०४।०८
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय
मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्ति सूचना.pdf
२०७६
प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन २०७६-०५-२५ १२:०० अन्त्य (प्रदेश सभा सचिवालय)
प्रदेश सभा सचिवालय
चौथो अधिवेशन अन्त्यको सूचना.pdf
२०७६
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ (मनोनयन) सामाजिक विकास मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्यहरुको नामावली सूचना.pdf
२०७६
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (चौँथो) २०७५।१२।१३
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना.pdf
२०७५
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ र २ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश-सभाका-सदस्यको-पारिश्रमिक-र-सुविधा-सम्बन्धी-ऐन २०७५-को-अनुसूची-हेरफेर.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (तेश्रो) २०७५।०९।२९
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश-आर्थिक-ऐन-२०७५-को-अनुसूची-हेरफेर-सम्बन्धी-सूचना (तेस्रो) .pdf
२०७५
३ नं. प्रदेश सरकार राजपत्रको नमुना ढाँचा
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश-सरकार-राजपत्र-ढाचा.pdf
२०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ (अनुसूची हेरफेर दोस्रो)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन )Sha 1 Setup_0.pdf
२०७५
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ (अनुसूची हेरफेर पहिलो)
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५ (पहिलो संशोधन )Sha 1 Setup.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (दोस्रो) २०७५।०९।०२
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (दोस्रो) २०७५।०९।०२.pdf
२०७५
प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची हेरफेर (पहिलो) २०७५।०४।१४
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
प्रदेश-आर्थिक-ऐन २०७५ को अनुसूची हेरफेर (पहिलो) २०७४-०४-१४-.pdf
२०७५