कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं. इमेल
sachib रुद्रसिंह तामाङ सचिव 9855078275
नारन प्रसाद पोखरेल नारन प्रसाद पोखरेल उपसचिव, (कानून) कानून महाशाखा 9841564714 120 nppokharel2010@gmail.com
पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौँ पेसल कुमार पोखरेल अधिकृत सातौ प्रशासन तथा योजना शाखा 9851195544 104
Surendra Karki सुरेन्द्र कार्की अधिकृत सातौ विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9845613861 118 kalpitsuren321@gmail.com
Gyandip Rai ज्ञानदीप राई शाखा अधिकृत शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9849181990 123 gyandip.rai@nepal.gov.np
रमा कार्की रमा कार्की अधिकृत सातौ आर्थिक प्रशासन शाखा 9845297565 103
मदन प्रसाद शिवाकोटी मदन प्रसाद शिवाकोटी कानून अधिकृत कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845237764 122 mdnshiwakoti@gmail.com
उषा गौतम उषा गौतम कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9860434680 ushalaw3@gmail.com
muktinath sir मुक्तिनाथ निरौला अधिकृत छैठौँ विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9841088909 118 muktinath013@gmail.com
१ बिष्णुहरि निरौला अधिकृत छैठौँ शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9851098853 bishnuhariniraula@gmail.com