प्रदेश कमान्ड पोष्ट तथा निर्वाचन सेल दोस्रो बैठक सम्पन्‍न