स्थानीय तहको लागि कानून निर्माण मेलमिलाप एवं राजपत्र सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम, धादिङ