कानून अधिकृत श्री मदन प्रसाद शिवाकोटी सरको बिदाई ।