संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम, हेटौंडा