कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं एक्स्टेन्सन नं. इमेल
ध्रुव गैडा ध्रुव गैडा सचिव 9855078275
दीपकप्रसाद न्यौपाने दीपकप्रसाद न्यौपाने उपसचिव प्रशासन तथा योजना महाशाखा/सुरक्षा समन्वय महाशाखा 9851213515 deepakneupane518@gmail.com
अनुशील सापकोटा अनुशील सापकोटा उपसचिव, (कानून) कानून महाशाखा 9855018275 120 anushil.sapkota@gmail.com
सुरेन्द्र कार्की सुरेन्द्र कार्की अधिकृत आठौँ/सूचना अधिकारी शान्ति सुरक्षा/सूचना समन्वय शाखा 9855017275 104 kalpitsuren321@gmail.com
Rabita Karki रबिता कार्की अधिकृत आठौं विपद व्यवस्थापन समन्वय शाखा 9867806566 karkirabita5@gmail.com
कमल बहादुर लामा कमल बहादुर लामा लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा 9857638004 103
Sarbesh सर्वेश बन्जारा अधिकृत सातौ मन्त्रीज्यूको निजि सचिवालय 9845514014 sb.sarbesh08@gmail.com
उषा गौतम उषा गौतम कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9860434680 ushalaw3@gmail.com
पारसमणि शर्मा कानून अधिकृत राजपत्र सम्पादन तथा प्रकाशन शाखा 9848182225 sharmaparasmani048@gmail.com
सन्तोषी के.वी. श्रेष्ठ सन्तोषी के.वी. श्रेष्ठ अधिकृत छैठौँ कानून तर्जुमा तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा 9845402699 santoshishrestha@gmail.com