माननीय मुख्यमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री